Välkommen till Keyvent


Kunskap är nyckeln till perfekta systemlösningar

Svenska företag ökar idag koncentrationen till sina kärnaffärer. Företagen koncentrerar sig på det man är bra på och köper alltfler tjänster. Valet av pålitliga leverantörer/entreprenörer blir som en följd av detta allt viktigare. Helhetssynen ökar i betydelse och det är den totalt bästa lösningen som också gagnar företaget bäst. 


Keyvent startade sin entreprenadverksamhet 1994 med inriktning på totallösningar för industriella VVS-system. År 2000 tillkom en serviceavdelning med arbete mot samma målgrupp. År 2001 kompletterades verksamheten med produkttillverkning och försäljning av egenutvecklade industriella ventilationsprodukter samt agentur av förisolerade rör för industrin i hela Sverige. Idag har vi kontor i Örnsköldsvik. Våra anställdas mångåriga erfarenheter i kombination med kompetens och resultat ligger till grund för vår snabba expansion. 


Affärsområden

Keyvent är verksamt inom och gentemot framförallt fyra klart definierade affärsområden: 

Pappers- och massaindustrin

Kraftindustrin 

Stål- och gruvindustrin 

Läkemedelsindustrin