Företaget


KEYVENT löser VVS-problemen. 

Stora som små. Det finns unika VVS-lösningar. Såväl i det stora i det små. Hunden, människans bästa vän, ventilerar på sitt speciella sätt. Keyvent är kundens bästa vän. Vi ser till helheten och strävar alltid efter att uppnå de totalt bästa VVS-lösningarna för våra kunder. Svenska företag ökar idag koncentrationen till sina kärnaffärer. Man arbetar med det man är bra på och köper allt fler tjänster. Valet av pålitliga leverantörer/entreprenörer blir som en följd av detta allt viktigare. Helhetssynen ökar därför i betydelse och det är den totalt bästa lösningen som också gagnar företaget bäst. 


En VVS-anläggning är ett system med många detaljer 

En helhet består av detaljer. Detaljer som i sin tur utgör helheten. Självklarheter, men självklarheter man bör fundera över ibland. Detta gäller inte minst för totala VVS-anläggningar. Att göra gränsdragningar och påstå att den ena är viktigare än den andra är svårt och inte intressant. Men om Du skall få ett väl fungerande VVS-system krävs en insikt om hur en optimerad helhetslösning skall utformas och vilka detaljer som skall ingå. Keyvent är ett ungt företag. Men vi har en långerfarenhet av att utforma VVS-system för industrin. 


En kontaktperson 

Hos oss är det ingenting som ramlar mellan stolarna. En och samma person har ansvar för hela projektets utförande och att det genomförs enligt uppdragna linjer. 


Totalpris 

Vi kan redan i ett tidigt skede av projektet presentera en systemlösning och ett totalpris för hela anläggningen. Våra väl genomarbetade offerter skapar förutsättningar för ett perfekt genomförande av projektet. 


Systemleveranser 

Våra systemleveranser omfattar: 

• Leveranser och montage av industriella VVS-system. Industrin skall vara vår huvudmarknad. 

• Leverans och montage av ventilations-, värme-, rör-, kyl- och sanitetsanläggningar. 

• Leverans och montage av SÖ- och elentreprenader som hör till våra leveranser. 

• Projektadministration 

• Projekt- och projekteringsledning 

• VVS-, SÖ- och elprojektering 

• Montageövervakning 

• CE-märkning av totalleveranser 


Teknik 

Att leverera system med hög kvalitet förutsätter att den tekniska kvaliteten är hög. Den tekniska kompetensen är ännu viktigare. Ibland händer det att vi har behov av spetskompetens som vi inte själva har. I vårt nätverk finns dock den expertis som behövs för att vi skall kunna ta fram de bästa lösningarna. Vår kvalitet uppfyller alla på marknaden förekommande krav. Vi utvecklar även ett system för verksamhetsstyrning som siktar mot kvalitetssäkring enligt ISO 9001. Namnet Keyvent står för kvalitet på hög nivå. 


Ansvar 

Vi har kvalicifierad personal till Ert förfogande och vi garanterar att genomförandet av leveranser skall motsvara Dina förväntningar. 


Framtiden 

Vi har en mycket stark tro på framtidens möjligheter. Miljöområdet - sett ur olika perspektiv - kommer att växa i betydelse även för oss. Kraven på våra installationer växer hela tiden och vi har märkt ett ökat intresse för att vi även tar ansvar för miljöförbättrade installationer när det gäller den yttre miljön. Vi noterar också ett klart intresse för vår kunskap från länder utanför Sverige. 


Det kloka valet 

Keyvent är nyckeln till den rätta VVS-lösningen. Vi tar ett totalt ansvar för VVS-projektets genomförande och för att lösningen blir optimalt kostnadseffektiv. Keyvent är din nyckel till en totalekonomiskt bra anläggning. 


I korthet arbetar vi med följande saker: 

Vi lägger en helhetssyn på VVS-problematiken. Det innebär att vi har personal för utförande av: 

• Karteringar över befintliga anläggningar 

• Systemskisser och kalkylering 

• Projektledning 

• Projektadministration (uppföljning, tidsplanering och ekomomi) 

• Besiktningsmän för drifttagning med riksbehörighet (K) 

• Montageövervakning, installationskontroll 


Ett pris som håller 

I ett tidigt skede av projektet presenterar vi en systemlösning och ett totalpris för hela anläggningen.


LEIF WALLRUD

VD


Tel: 0662-61 67 20

Mob: 070-655 71 78

leif.wallrud@keyvent.se


LEIF LUNDBERG

Sale Support


Mob: 070-397 03 40

leif.lundberg@keyvent.se