Referenser


Frantschach pulp & paper AB, Väja


Renseriet

Totalleverans av systemlösning, installation av ventilation.


Data:

Total luftmängd: 65 000 m³/hMixeri

Totalleverans av ventilationsanläggning samt begränsning av värmestrålning i vistesezonen vid mesaugnar i befintligt Mixeri. 


Data:

Total förvärmd uteluftmängd: 200 000 m³/h


Sedimentering

Totalleverans av ventilation för ställverk och korskoppling, Sedimentering. 


Data:

Luftmängd: 2500/450 m³/h


Tvätteri

Totalleverans av lokalventilation.


Data:

Luftmängd 130 000 m³/h


Barkstacksutmatning

Montage av ventilationsaggregat samt nytt kanalsystem.


STV-PM6

Leverans och byte av kylbatterier samt filterbank. STV-PM6 samt likströmsmotorkylning.


PM5

Totalleverans av ventilation ställverk, tillhörande ny eldrift PM5.