Referenser


SCA Graphics SUndsvall AB, Ortviken


Pappersmaskinhall PM 4

Totalleverans i projekt LWC -95 av lokal- samt mellantaksventilation för processlokal med tillhörande värmesystem.


Titta på filmen från installationen (35 Mb) >>

(leverans med helikopter)

För att se filmen krävs QuikTime-plugin.


Data:

Total förvärmd uteluftmängd processlokal: 1 140 000 m³/h 

Total eftervärmd tilluft mellantak: 100 000 m³/h 

Total effekt värmeanläggning: 19,7 MW


Ny raffinör

Totalleverans av ventilation-, kyla- och värmeanläggning för Ny Raffinör R-52. Ny ställverkslokal med tillhörande kylcentral.


Data:

Total luftmängd 250 000 m³/h 

Värmecentral 3 000 kW 

Kylcentral 100 kWBM1, LWC4
Förbättrad ventilation vid bestrykningsmaskin BM1, LWC4. 

Data:
Total luftmängd 65 000 m³/h