Referenser


StoraEnso PulpAB, Skutskär


Kylcentral

Totalleverans av kylcentral med egenutvecklad systemlösning för miljövänlig absorbtionskylning med vatten som köldmedium och hetvatten som generatorsystem (motordrift). 


Data:

Total kyleffekt: 4800 kw 

Antal kylmaskiner: 3 st (fullt utbyggd)


Ved- och Flishantering

Totalleverans av ventilationsanläggning med tillhörande kyl-, värme-, styr- och elsystern för ställverk och manöverrum inom befintlig renseri och för ställverk och processlokal inom nytt sållhus.